Podávame pomocnú ruku mladým rodinám, ktoré musia riešiť otázku „Kam s dieťaťom“, ak matka musí nastúpiť do zamestnania.

V areáli záhrady je k dispozícii veľké kryté pieskovisko so šmykľavkou, preliezačky a hojdačky.

Rodičia, ktorí majú záujem dieťa umiestniť do nášho zariadenia, si môžu prehliadku pred nástupom dohodnúť s riaditeľkou n. o.

Societa Vráble n. o. zabezpečuje prevádzku jedálne pre občanov mesta Vráble poberajúcich starobný alebo invalidný dôchodok alebo občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Okrem toho naša Societa poskytuje aj závodné stravovanie.

Strava je domáca a na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Hlavným cieľom tohto typu zariadenia je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím.

V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované ambulantnou formou v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb pre cieľovú skupinu osôb.