Oznamy

Úhrady platieb za odobraté obedy v mesiaci október 2023 môžete zrealizovať v pokladni SOCIETY Vráble, n.o. v dňoch 09.11.2023 a 10.11.2023. Ďakujeme za úhradu.