Oznamy

Platby za obedy môžete realizovať v pokladni SOCIETY Vráble, n.o. v dňoch 08.08.2019 a 09.08.2019.