Oznamy

Úhrady platieb za odobraté obedy v mesiaci august 2022 môžete zrealizovať v pokladni SOCIETY Vráble,n.o. v dňoch 10.10. a 11.10.2022. Ďakujeme.