Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok
  1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá je poskytovaná osobe odkázanej na používanie pomôcky na dobu jedného mesiaca
  2. Nepriaznivý zdravotný stav v dôsledku úrazu, chirurgického zásahu, alebo ťažkej choroby oprávňuje odkázaného na požiadanie o poskytnutie zdravotnej pomôcky, na čas nevyhnutný na doliečenie, prípadne zaistenie zdravotnej pomôcky zo Sociálnej poisťovne na jej dlhodobé/doživotné používanie.
  3. Pomôcku je možné požičať aj na jeden deň, na cestu s nevládnym pacientom na vyšetrenie.
  4. Fyzické osoby, ktorým sa zapožičiavajú pomôcky, sú občania mesta Vráble a spádových obcí
  5. Podmienky požičiavania pomôcky výšku úhradu za požičanie a spôsob úhrady upravuje Zmluva o zapožičaní pomôcky uzavretá medzi žiadateľom a Societou Vráble n. o.
  6. Úhrady za požičanie pomôcky sú uvedené v prílohe - Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok.
 
Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok
Názov pomôcky Počet / ks Úhrada za mesiac Úhrada za deň
Invalidný vozík 5 5,0 0,17
Podpera pojazdná 5 3,0 -
Stolček sprchovací 1 1,0 -
Toaletné kreslo 2 3,0

* Pomôcky sa zabezpečujú
Vráble: 25.3.2013

 
Kontakt

Riaditeľka: Ing.Miroslava Uhrínová

tel.: 037 / 783 24 19, 0917 516 007
mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Budova Societa Vráble, n. o.

Žitavská 21, 952 01 Vráble (Za Prima bankou smerom k sídlisku Žitava)