Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok
Názov pomôcky Počet / ks Úhrada za mesiac Úhrada za deň
Invalidný vozík 5 5,0 0,17
Podpera pojazdná 5 3,0 -
Stolček sprchovací 1 1,0 -
Toaletné kreslo 2 3,0

* Pomôcky sa zabezpečujú
Vráble: 25.3.2013