Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok
Názov pomôcky Počet / ks Úhrada za mesiac Úhrada za deň
Invalidný vozík 4 5,0 0,17
Podpera pojazdná 5 3,0 -
Toaletné kreslo 3 3,0

* Pomôcky sa zabezpečujú
Vráble: 25.3.2013